Szanowni Państwo

Właściciel serwisu Bitcurex, spółka Digital Future Sp. z o.o. Sp. K. zawarła z inwestorem
porozumienie dotyczące dokapitalizowana i ponownego uruchomienia serwisu.


Uruchomienie serwisu będzie możliwe po zmianie infrastruktury sieciowej oraz aktualizacji oprogramowania i audycie bezpieczeństwa


Informujemy, iż ponowne uruchomienie serwisu planowane jest w terminie do 30.11.2016


Zgodnie z regulaminem wszyscy użytkownicy, zachowują możliwość wycofywania zgromadzonych środków

W dniu 26.10.2016 zostanie udostępniony do pobrania na stronie serwisu www.bitcurex.com wzór formularzaWszelkie zapytania:

[email protected]